Pregătiri pentru Casa Verde – Panouri fotovoltaice 2019. Ce sume oferă statul

0

În luna septembrie încep înscrierile în programul ”Casa Verde – Panouri fotovoltaice” 2019. Toate persoanele interesate de program pot depune cereri de înscriere începând cu data de 9 septembrie. Ministerul Mediului estimează că de acest program pot beneficia peste 30.000 de proprietari de case.

Ce presupune programul

Statul român oferă fiecărei persoane suma de 20.000 de lei, indiferent de costul instalației, iar diferența o plătește beneficiarul.

Bugetul alocat acestui program este dee 656 de milioane de lei, din care 536 de milioane de lei prin Programul Operaţional Regional (POR) şi 120 de milioane de lei, de la AFM.

Prin accesarea programului, pot fi instalate sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, astfel încât să fie acoperit necesarului de consum, iar surplusul să fie livrat în reţeaua naţională de electricitate.

Cine se poate înscrie în program

Pentru a beneficia de finanţare în cadrul programului, persoana fizică trebuie să respecte criteriile de eligibilitate a solicitantului, criteriile de eligibilitate a proiectului şi cerinţele tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice. De asemenea, solicitanţii trebuie să prezinte documentele necesare pentru înscriere aşa cum se regăsesc în Ghidul de finanţare disponibil pe site-ul AFM, la secţiunea aferentă programului.

Scopul programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.

Începând din 26 august, lista cu instalatorii aprobaţi în cadrul programului este publicată pe site-ul AFM. Dosarele de finanţare pentru noul program se vor depune exclusiv electronic.

Documentele necesare pentru înscrierea în programul „Casa Verde – Panouri fotovoltaice” 2019 sunt următoarele:

  1. Cererea de finanţare
  2. Actul de identitate al solicitantului.
  3. Extras de carte funciara. În situația în care, din extrasul de carte funciară nu reiese adresa de implementare menționată în cererea de finanțare, se va prezenta un document emis de unitatea administrativ teritorială. Din acesta trebuie să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară prezentată în vederea implementării proiectului, este aferent adresei menționate în cererea de finanțare, în copie certificată „conform cu originalul”.
  4. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de participare, în original, în copie legalizată sau emis în SPV.
  5. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local. Acesta trebuie emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul. Documentul trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de participare, în original sau în copie legalizată.
  6. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local. Certificatul trebuie emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul. Documentul trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de participare. Se poate de pune în original sau în copie legalizată, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate față de cea în care se implementeaza proiectul.
  7. Obținere ATR, acorduri și avize specifice și prezentarea acestora la instalatorul validat.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Pregătiri pentru Casa Verde – Panouri fotovoltaice 2019. Ce sume oferă statul, 5.0 out of 5 based on 1 rating
Share.

Autor

Lasa un raspuns